Vårt Erbjudande

Vi drivs av ett intresse för det vi gör till vardags och en nyfikenhet för det våra kunder gör till vardags. Därför ser vi till att hålla oss ständigt ajour med utvecklingen inom våra respektive områden och att inom varje uppdrag snabbt förstå de områden som är viktiga för våra kunder.

Under många år har dessa drivkrafter lett till en samlad erfarenhet inom industri- och finanssektorn. Med dessa erfarenheter i ryggen hjälper vi våra kunder i deras utmaningar.

Inom projektledning erbjuder vi följande tjänster:
  • Ledning av internationella industriella leveransprojekt.
  • Projektledning inom effektiviseringsprojekt.
  • Införande av verksamhetskritiska system.
  • Processmappning med nuläges och målbildsanalys.
Inom systemutveckling erbjuder vi följande tjänster:
  • Systemarkitektur och systemdesign för distribuerade flerskiktade lösningar.
  • Databasmodellering och utveckling.
  • Optimering för prestanda och skalbarhet.
  • Utveckling av användargränssnitt på desktop, web eller i mobila enheter (Smartphones/Pads).
© 2012 - 2023 , Wintelligence AB, Vasagatan 15, 722 15 Västerås