Projektledning

Projektledning Våra seniora projektledare har stor erfarenhet av att leda och ingå i stora projekt. De har vana av att jobba i internationella miljöer och har ett brett kunnande inom olika verksamheter.

Leveransprojekt Erfarenhet av stora leveransprojekt med internationella slutkunder och leverantörer.

ProcessUtveckling Processutveckling med nulägesanalys och målbildsanalys som hjälper våra kunder i deras strävan att utvecklas.

Affärskritiska System Stor kunskap och erfarenhet av införande av affärskritiska system.

© 2012 - 2022 , Wintelligence AB, Vasagatan 15, 722 15 Västerås