Systemutveckling

Vi har lång erfarenhet av att utveckla olika systemlösningar hos våra kunder. Ofta arbetar vi i samtliga skikt från back-end till front-end. Vi arbetar framförallt med distribuerade applikationer och integrationsintensiva lösningar, särskilt mellan system på olika plattformar.
Detta kompletterar vi genom att använda olika säkerhetsmodeller samt 'Federated, Claims-based Security' för intern och extern åtkomst.
Vi erbjuder tjänster inom bl.a. följande områden:

Proof Of ConceptI nära samarbete med våra kunder undersöker möjligheten att införa nya lösningar och tekniker i befintliga miljöer.

Mjukvaruarkitektur och mjukvarudesign Vi fokuserar på utbyggbarhet, skalbarhet, prestanda och säkerhet. Vid sidan om vår tekniska kompetens ställer vi alltid de obekväma frågorna som leder till rätt avvägning, då många av dessa områden står i motpol till varandra.

Lead development och utveckling Vi erbjuder effektiv utveckling och hjälper våra kunders utvecklingsteam med testdriven och domändriven utveckling.

Förvaltningsöverlämningar Detta är den långsiktighet som genomsyrar allt vårt arbete. I alla tidigare faser förbereder vi systemet för att vara långsiktigt förvaltningsbart. Vi begär av våra kunder att ha fokus på förvaltningsetablering i ett tidigt skede och ser till att involvera de förvaltningsansvariga så tidigt som möjligt.

© 2012 - 2023 , Wintelligence AB, Vasagatan 15, 722 15 Västerås